گروه فنی مهندسی طرح آفرینان کاسپین با برخورداری از تیم متخصصان خود در زمینه های برق ، کنترل ، مکاترونیک ، و مهندسی نرم افزار همواره با تکیه بر کارگروهی ، دانش فنی و تجربه متخصصان خود سعی بر طراحی و ساخت طرح های مهندسی و ارتقاء و بهینه سازی خلاقانه سیستم های مختلف با کیفیت مطلوب را دارد .

هدف این مجموعه توسعه دانش فنی مبتنی بر کارگروهی و خدمات با کیفیت بالا می باشد

عمده فعالیت های طرح آفرینان کاسپین  به شرح زیر می باشد:

  • طراحی مهندسی و انجام پروژه های صنعتی
  • مهندسی معکوس و ساخت دستگاهای خارجی در داخل کشور
  • ساخت ، بهینه سازی و ارتقاء سیستمهای الکترونیکی و صنعتی
  • پردازش ، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات