– قابلیت ارتباط با PLC از طریق شبکه مدباس

– تنظیم پارامترهای شبکه مدباس بر روی ( MMC/uSD)

– ارسال پیامهای ثبت شده از روی فایل موجود در MMC به شماره تلفنهای مختلف ثبت شده

– ارسال پیامهای ثبت شده از روی فایل موجود در MMC به شماره تلفن داده شده از PLC جهت ایجاد امنیت بیشتر

– تشخیص خارج شدن MMC  و Simcard

– اعلام خطاهای مختلف بر روی شبکه مدباس (نبودن آنتن ، عدم ارسال SMS)

– مناسب جهت کنترل سیستمهای صنعتی از طریق پیام کوتاه

– قابلیت انتقال متغییر هایی با طول حداکثر 32 بیت از PLC به صورت SMS

– نشانگرهای LED  مناسب جهت نشان دادن عملکرد های مختلف ( کیفیت آنتن،ارتباط 485 ،…)

– کار با ولتاژهای 12 تا 40 ولت DC

– نصب آسان بر روی ریل تابلو برق

– کاربری بسیار آسان با 8 دستور فعال در مدباس (دستور ارسال و خواندن SMS،تعویض پسورد،…)