خدمات پس از فروش محصول اعلام کد 99 و احضار نگهبان:

خدمات پس از فروش جهت بیمارستان هایی که فاقد نرم افزار می باشند به این صورت است که مسئول مربوطه از طریق ایمیل و یا تلفن، بخش خدمات شرکت را مطلع کرده و کد رهگیری دریافت می نمایند. بیمارستان های داخل تهران حد اکثر تا 24 ساعت و بیمارستانهای شهرستان ها حد اکثر تا 48 ساعت خدمات دریافت می کنند.

خدمات پس از فروش جهت بیمارستان هایی که دارای نرم افزار مدیریت هستند به این صورت است که هنگام خراب شدن اجزاء سیستم به صورت خودکار ایمیلی حاوی مشخصات اجزاء خراب برای سوپر وایزر نرم افزار ارسال می گردد .که پس از تماس سوپر وایزر با شرکت ،  ایرادات سیستم  از طریق اینترنت کنترل می شود  و در صورتی که  ایراد نرم افزاری باشد رفع ایراد می گردد و چنانچه مشکلات سخت افزاری در سیستم وجود داشته باشد، در تهران حداکثر تا 24 ساعت و در شهرستانها حد اکثر تا 48 ساعت رفع ایراد می شود.

ساعت کار بخش خدمات پس از فروش جهت سیستم  اعلام کد 99 ، احضار نگهبان و سیستم احضار پرستار شبانه روزی می باشد.

خدمات پس از فروش سایر محصولات:

این محصولات از طریق مشتریان به دفتر شرکت ارسال می کردد. محصولاتی که دارای گارانتی تعویض بوده ، از طریق شرکت جایگزین با محصول خراب می شود.و سایر محصولات، تعمیر شده و به مشتری تحویل داده می شود.لازم به ذکر است هزینه مراسلات بعهده مشتری می باشد.